ZADÁNÍ SKUPINOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ SKUPINOVÉ PRÁCE

TÉMA: OPAKOVÁNÍ HARDWARE, SOFTWARE

SKUPINA: 2 - 3 ŽÁCI (vylosováním)

ČASOVÁ DOTACE: 1 - 3 VYUČOVACÍ HODINY

ÚKOL:

FORMOU KOLÁŽE ŽÁCI ZPRACUJÍ VYLOSOVANÉ TÉMA NA PAPÍR. KOLÁŽ MUSÍ OBSAHOVAT:

·       KŘÍŽOVKU (MINIMÁLNĚ 8 ŘÁDKŮ)

·       NEBO PRACOVNÍ LIST, DOPLŇOVAČKY, HÁDANKY, POZNÁVAČKY, …

·       OBRÁZKY S POPISKY, INFORMACE Z INTERNETU, NOVIN, ČASOPISŮ,…

·       ŘEŠENÍ ÚKOLŮ

·       SEBEHODNOCENÍ SKUPINY

 

POMŮCKY:

NŮŽKY, PASTELKY, FIXY, LEPIDLO, PRAVÍTKO,

MOŽNOST VYHLEDÁVÁNÍ NA INTERNETU, TISK DOKUMENTŮ